Prehľad o organizácii
Obec Imeľ
Imeľ, Nám. J. Blaskovicsa 507/11
00306479
2021029307
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
56,7 %
17,7 %
5,5 %
4,78 mil. €
2,07 mil. €
-22,1 tis. €
1,16 mil. €
10,9 %
2021/2020
774 tis. €
6,7 %
2021/2020
1,18 mil. €
13,8 %
2021/2020
N/A
5,8 mil. €
-8,6 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Imeľ


2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Imeľ


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1,15 mil. €
1,1 mil. €
1,05 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Imeľ


Štatutárny orgán Obec Imeľ


Kataster Obec Imeľ