Prehľad o organizácii
Obec Imeľ
Imeľ, Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652, Slovenská republika
00306479
2021029307
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
5,8 mil. €

Zisk Obec Imeľ


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Obec Imeľ


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obec Imeľ


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obec Imeľ


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Obec Imeľ


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Imeľ


Starosta Obec Imeľ


Predmet činnosti Obec Imeľ


Kataster Obec Imeľ


Skrátené výkazy Obec Imeľ