Prehľad o organizácii
Obec Prusy
Prusy, Prusy 111
00311006
2021054244
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
29,6 %
3,7 %
42,7 %
692 tis. €
487 tis. €
17,1 tis. €
312 tis. €
7,7 %
2021/2020
270 tis. €
7,3 %
2021/2020
294 tis. €
10,2 %
2021/2020
N/A
2,06 mil. €
-99,2 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Prusy


2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Prusy


2016
2017
2018
2019
2020
2021
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Prusy


Starosta Obec Prusy


Kataster Obec Prusy