Prehľad o organizácii
Obec Mníchova Lehota
Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90
00311774
2021079753
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
72,6 %
62,9 %
35,4 %
3,16 mil. €
866 tis. €
19,4 tis. €
955 tis. €
3,3 %
2021/2020
573 tis. €
6,7 %
2021/2020
936 tis. €
17,2 %
2021/2020
N/A
2,23 mil. €
-66 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Mníchova Lehota


2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Mníchova Lehota


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Mníchova Lehota


Starosta Obec Mníchova Lehota


Kataster Obec Mníchova Lehota