Prehľad o organizácii
Obec Podolie
Podolie, Podolie 566
00311928
2021079896
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
10,3 mil. €
30,1 %
2022/2021

Zisk Obec Podolie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Obec Podolie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obec Podolie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obec Podolie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Obec Podolie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Podolie


Starosta Obec Podolie


Predmet činnosti Obec Podolie


Kataster Obec Podolie


Skrátené výkazy Obec Podolie