Prehľad o organizácii
Obec Podolie
Podolie, Podolie 566
00311928
2021079896
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
61,1 %
15,9 %
14 %
12,8 mil. €
4,96 mil. €
291 tis. €
1,44 mil. €
3,1 %
2021/2020
857 tis. €
6,6 %
2021/2020
1,15 mil. €
4,7 %
2021/2020
N/A
10,3 mil. €
30,1 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Podolie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Podolie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Podolie


Starosta Obec Podolie


Kataster Obec Podolie