Prehľad o organizácii
Obec Podbrezová
Podbrezová, Sládkovičova 76/6
00313688
2021169953
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
15,7 %
0 %
32,4 %
4,24 mil. €
3,57 mil. €
-248 tis. €
2,29 mil. €
38,6 %
2021/2020
1,39 mil. €
-9,5 %
2021/2020
2,54 mil. €
150,4 %
2021/2020
N/A
3,42 mil. €
-30,7 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Podbrezová


2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Podbrezová


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Podbrezová


Štatutárny orgán Obec Podbrezová


Kataster Obec Podbrezová