Prehľad o organizácii
Mesto Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27
00314099
2020553095
Nemá
100-149 zamestnancov
01.07.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
25,9 mil. €
-34,4 %
2022/2021

Zisk Mesto Kysucké Nové Mesto


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Mesto Kysucké Nové Mesto


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Mesto Kysucké Nové Mesto


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Mesto Kysucké Nové Mesto


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Mesto Kysucké Nové Mesto


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mesto Kysucké Nové Mesto


Primátor Mesto Kysucké Nové Mesto


Predmet činnosti Mesto Kysucké Nové Mesto


Kataster Mesto Kysucké Nové Mesto


Skrátené výkazy Mesto Kysucké Nové Mesto