Prehľad o organizácii
Mesto Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27
00314099
2020553095
Nemá
100-149 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
30,4 %
3,5 %
40,5 %
39,5 mil. €
27,5 mil. €
195 tis. €
10,3 mil. €
6,3 %
2021/2020
8,44 mil. €
2 %
2021/2020
10,1 mil. €
4,2 %
2021/2020
N/A
25,9 mil. €
-34,4 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Mesto Kysucké Nové Mesto


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Mesto Kysucké Nové Mesto


2016
2017
2018
2019
2020
2021
10,5 mil. €
10 mil. €
9,5 mil. €
9 mil. €
8,5 mil. €
8 mil. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mesto Kysucké Nové Mesto


Primátor Mesto Kysucké Nové Mesto


Kataster Mesto Kysucké Nové Mesto