Prehľad o organizácii
Obec Turčianske Kľačany
Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, 03861, Slovenská republika
00316971
2020595060
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
37,7 %
2,8 %
29,3 %
1,68 mil. €
1,05 mil. €
59,1 tis. €
544 tis. €
3,3 %
2020/2019
317 tis. €
1,1 %
2020/2019
484 tis. €
1,4 %
2020/2019
N/A
1,28 mil. €
-99,3 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Turčianske Kľačany


2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Turčianske Kľačany


2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Turčianske Kľačany


Starosta Obec Turčianske Kľačany


Kataster Obec Turčianske Kľačany