Prehľad o organizácii
Obec Turčianske Kľačany
Turčianske Kľačany, 179, 03861, Slovenská republika
00316971
2020595060
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,28 mil. €

Zisk Obec Turčianske Kľačany


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Obec Turčianske Kľačany


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obec Turčianske Kľačany


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obec Turčianske Kľačany


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Obec Turčianske Kľačany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Turčianske Kľačany


Starosta Obec Turčianske Kľačany


Predmet činnosti Obec Turčianske Kľačany


Kataster Obec Turčianske Kľačany


Skrátené výkazy Obec Turčianske Kľačany