Prehľad o organizácii
Obec Veľký Slavkov
Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 05991, Slovenská republika
00326674
2020675008
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
49,5 %
0 %
25,7 %
3,14 mil. €
1,58 mil. €
148 tis. €
852 tis. €
9,3 %
2021/2020
675 tis. €
6,7 %
2021/2020
704 tis. €
6,4 %
2021/2020
N/A
882 tis. €

Výsledok hospodárenia Obec Veľký Slavkov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Veľký Slavkov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Veľký Slavkov


Starosta Obec Veľký Slavkov


Kataster Obec Veľký Slavkov