Moja zóna
Obec Veľký Slavkov
Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 05991, Slovenská republika
00326674
2020675008
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
53,5 %
0,7 %
23,7 %
3,09 mil. €
1,44 mil. €
118 tis. €
780 tis. €
-0,6 %
2020/2019
633 tis. €
2,6 %
2020/2019
662 tis. €
6,2 %
2020/2019
N/A
663 tis. €
574,3 %
2020/2019

Výsledok hospodárenia Obec Veľký Slavkov


2016
2017
2018
2019
2020
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €

Celkové výnosy Obec Veľký Slavkov


2016
2017
2018
2019
2020
850 tis. €
800 tis. €
750 tis. €
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €

Štatutári Obec Veľký Slavkov


Kataster Obec Veľký Slavkov