Prehľad o organizácii
Obec Veľký Slavkov
Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 05991, Slovenská republika
00326674
2020675008
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
882 tis. €

Zisk Obec Veľký Slavkov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Obec Veľký Slavkov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obec Veľký Slavkov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obec Veľký Slavkov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Obec Veľký Slavkov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Veľký Slavkov


Starosta Obec Veľký Slavkov


Predmet činnosti Obec Veľký Slavkov


Kataster Obec Veľký Slavkov


Skrátené výkazy Obec Veľký Slavkov