Moja zóna
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
2021252827
SK2021252827
500-999 zamestnancov
01.01.1946
Terciárne vzdelávanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
201 tis. €
86,4 %
2021/2020
32,8 mil. €
9,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Štatutári Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Spoločníci Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Predmety podnikania Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Kataster Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Skrátené výkazy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre