Prehľad o organizácii
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
2021252827
SK2021252827
500-999 zamestnancov
01.01.1946
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
206 tis. €
-70,5 %
2022/2021
41,6 mil. €

Konečný užívateľ výhod Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Rektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Predmet činnosti Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Kataster Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Skrátené výkazy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre