Moja zóna
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Košice - mestská časť Západ, Ipeľská 156/1
00606723
2020928052
SK2020928052
150-199 zamestnancov
01.01.1990
Usmerňov.sociál.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,8 tis. €
3,75 mil. €
41,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach


Iný štatutárny orgán Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach


Zriaďovateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach


Predmet činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach


Kataster Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach


Skrátené výkazy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach