Moja zóna
AGREF, spol. s r.o.
Hlavná 60, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor
00682098
2020399150
SK2020399150
25-49 zamestnancov
04.01.1991
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,01
62,3 %
26,4 tis. €
334,6 %
2021/2020
5,13 mil. €
41,2 %
2021/2020
0,01
384,5 %
2021/2020
434 tis. €
-82,8 %
2018/2017
450 tis. €

Zisk AGREF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Tržby AGREF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5,5 mil. €
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €

263,19
0,38
0,09
1,27

Zisk pred zdanením AGREF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDA AGREF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €

Koneční uživatelia výhod AGREF, spol. s r.o.


Štatutári AGREF, spol. s r.o.


Spoločníci AGREF, spol. s r.o.


Predmety podnikania AGREF, spol. s r.o.


Kataster AGREF, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGREF, spol. s r.o.