Moja zóna
AGREF, spol. s r.o.
Hlavná 60, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor
00682098
2020399150
SK2020399150
25-49 zamestnancov
04.01.1991
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,01
66,5 %
6,08 tis. €
557,4 %
2020/2019
3,63 mil. €
-11,6 %
2020/2019
0
470,3 %
2020/2019
434 tis. €
-82,8 %
2018/2017
450 tis. €

Zisk AGREF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Tržby AGREF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5,5 mil. €
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €

260,91
0,34
0,19
1,19

Zisk pred zdanením AGREF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDA AGREF, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €

Koneční uživatelia výhod AGREF, spol. s r.o.


Štatutári AGREF, spol. s r.o.


Spoločníci AGREF, spol. s r.o.


Predmety podnikania AGREF, spol. s r.o.


Kataster AGREF, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGREF, spol. s r.o.