Prehľad o organizácii
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Leopoldov, Gucmanova 670/19, 92041, Slovenská republika
00738271
2021148019
SK2021148019
500-999 zamestnancov
01.01.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
144 tis. €
-51 %
2022/2021
58,5 mil. €

Konečný užívateľ výhod Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov


Riaditeľ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov


Zriaďovateľ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov


Predmet činnosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov


Kataster Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov


Skrátené výkazy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov