Moja zóna
Základná škola Milana Mravca, Raková 950
Raková
17066867
2020552050
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1962
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
38,4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Milana Mravca, Raková 950


Štatutári Základná škola Milana Mravca, Raková 950


Spoločníci Základná škola Milana Mravca, Raková 950


Predmety podnikania Základná škola Milana Mravca, Raková 950


Kataster Základná škola Milana Mravca, Raková 950


Skrátené výkazy Základná škola Milana Mravca, Raková 950