Prehľad o organizácii
Národná transfúzna služba SR
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Ďumbierska 3/L, 83101, Slovenská republika
30853915
2021764371
SK2021764371
500-999 zamestnancov
01.01.2004
Ost.zdravotná star.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
77,7 mil. €

Koneční užívatelia výhod Národná transfúzna služba SR


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národná transfúzna služba SR


Riaditeľ Národná transfúzna služba SR


Generálny riaditeľ Národná transfúzna služba SR


Zriaďovateľ Národná transfúzna služba SR


Predmet činnosti Národná transfúzna služba SR


Kataster Národná transfúzna služba SR


Skrátené výkazy Národná transfúzna služba SR