Prehľad o organizácii
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
31329209
2020297697
SK2020297697
25-49 zamestnancov
28.07.1992
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,29
-0,34
1,14
15,5 %
-462 tis. €
-248,9 %
2022/2021
1,76 mil. €
-15 %
2022/2021
-0,29
-328,7 %
2022/2021
172 tis. €
-82,7 %
2021/2020
N/A

Zisk EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
8,17
0,84
0,15
4,16

Zisk pred zdanením EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Konateľ EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Člen dozorného orgánu EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Predmet činnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Kataster EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Skrátené výkazy EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.