Moja zóna
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
31329209
2020297697
SK2020297697
25-49 zamestnancov
28.07.1992
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,14
0,78
9,1 %
311 tis. €
-5 %
2021/2020
2,07 mil. €
-61 %
2021/2020
0,13
29,4 %
2021/2020
194 tis. €
-92,7 %
2021/2020
N/A

Zisk EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Tržby EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €

13,5
0,91
0,12
9,52

Zisk pred zdanením EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

EBITDA EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Štatutári EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Spoločníci EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Predmety podnikania EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Kataster EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.


Skrátené výkazy EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.