Prehľad o organizácii
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
31355161
2020379691
SK2020379691
150-199 zamestnancov
07.07.1993
Výst.neobytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
6,7
0,07
101,8 %
-16,5 mil. €
49 %
2021/2020
149 mil. €
-5,8 %
2021/2020
-0,12
42,4 %
2021/2020
561 mil. €
-45,2 %
2022/2021
N/A

Zisk STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
0 €
-10 mil. €
-20 mil. €
-30 mil. €
-40 mil. €
transparex.sk

Tržby STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 mil. €
300 mil. €
200 mil. €
100 mil. €
transparex.sk

-55,83
-0,02
0,54
0,96

Zisk pred zdanením STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 mil. €
0 €
-10 mil. €
-20 mil. €
-30 mil. €
-40 mil. €
transparex.sk

EBITDA STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 mil. €
0 €
-20 mil. €
-40 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Konateľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Prokurista STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Predmet činnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Kataster STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Skrátené výkazy STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.