Prehľad o organizácii
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
31355161
2020379691
SK2020379691
100-149 zamestnancov
07.07.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
1,94 mil. €
111,7 %
2022/2021
67,7 mil. €
-54,7 %
2022/2021
0,08
166,1 %
2022/2021
561 mil. €
-45,2 %
2022/2021
N/A

Zisk STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
0 €
-10 mil. €
-20 mil. €
-30 mil. €
-40 mil. €
transparex.sk

Tržby STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 mil. €
300 mil. €
200 mil. €
100 mil. €
0 €
transparex.sk
-3,95
-0,02
0,08
0,8

Zisk pred zdanením STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
0 €
-20 mil. €
-40 mil. €
transparex.sk

EBITDA STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
0 €
-20 mil. €
-40 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Konateľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Prokurista STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Predmet činnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Kataster STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.


Skrátené výkazy STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.