Prehľad o organizácii
Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31396674
2020321864
SK2020321864
25-49 zamestnancov
14.06.1995
Ost.pom.čin.fin.služieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,09
0
41,3 %
-222 tis. €
-106,7 %
2022/2021
3,23 mil. €
-60,2 %
2022/2021
-0,05
-114,9 %
2022/2021
253 mil. €
-99,1 %
2022/2021
N/A

Zisk Up Slovensko, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby Up Slovensko, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
3,21
0,59
0
0,7

Zisk pred zdanením Up Slovensko, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA Up Slovensko, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Up Slovensko, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Up Slovensko, s. r. o.


Konateľ Up Slovensko, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Up Slovensko, s. r. o.


Predmet činnosti Up Slovensko, s. r. o.


Kataster Up Slovensko, s. r. o.


Skrátené výkazy Up Slovensko, s. r. o.