Moja zóna
CORA GEO, s. r. o.
A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
31612989
2020433888
SK2020433888
100-149 zamestnancov
22.08.1994
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,29
0,92
0,86
68,4 %
472 tis. €
-35,2 %
2021/2020
5,48 mil. €
-2,4 %
2021/2020
0,29
-52,5 %
2021/2020
15,5 mil. €
-81,1 %
2021/2020
N/A

Zisk CORA GEO, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

Tržby CORA GEO, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5,8 mil. €
5,6 mil. €
5,4 mil. €
5,2 mil. €
5 mil. €
4,8 mil. €

77,7
0,32
0,07
1,96

Zisk pred zdanením CORA GEO, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

EBITDA CORA GEO, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €

Koneční uživatelia výhod CORA GEO, s. r. o.


Štatutári CORA GEO, s. r. o.


Spoločníci CORA GEO, s. r. o.


Predmety podnikania CORA GEO, s. r. o.


Kataster CORA GEO, s. r. o.


Skrátené výkazy CORA GEO, s. r. o.