Prehľad o organizácii
PONGRÁCZ, s.r.o.
Mateja Bela 8, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31637973
2020450740
SK2020450740
nezistený
17.10.1995
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,11
0,64
24,8 %
173 tis. €
18,3 %
2022/2021
390 tis. €
13,2 %
2022/2021
0,08
19,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PONGRÁCZ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby PONGRÁCZ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
1,29
0,75
0,12
0,69

Zisk pred zdanením PONGRÁCZ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PONGRÁCZ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PONGRÁCZ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PONGRÁCZ, s.r.o.


Konateľ PONGRÁCZ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PONGRÁCZ, s.r.o.


Predmet činnosti PONGRÁCZ, s.r.o.


Kataster PONGRÁCZ, s.r.o.


Skrátené výkazy PONGRÁCZ, s.r.o.