Prehľad o organizácii
PONGRÁCZ, s.r.o.
Mateja Bela 8, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31637973
2020450740
SK2020450740
nezistený
17.10.1995
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 123402/B
72,8 tis. €
-58 %
2023/2022
396 tis. €
1,6 %
2023/2022
0,04
-56,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PONGRÁCZ, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby PONGRÁCZ, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
1,35
0,82
0,13
0,88

Zisk pred zdanením PONGRÁCZ, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PONGRÁCZ, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PONGRÁCZ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PONGRÁCZ, s.r.o.


Konateľ PONGRÁCZ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PONGRÁCZ, s.r.o.


Predmet činnosti PONGRÁCZ, s.r.o.


Kataster PONGRÁCZ, s.r.o.


Skrátené výkazy PONGRÁCZ, s.r.o.