Moja zóna
SIMEA TRADE spol. s r.o.
Hrnčiarska 7, 066 01 Humenné
31727450
2021174694
Nemá
nezistený
16.05.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SIMEA TRADE spol. s r.o.


Štatutári SIMEA TRADE spol. s r.o.


Spoločníci SIMEA TRADE spol. s r.o.


Predmety podnikania SIMEA TRADE spol. s r.o.


Kataster SIMEA TRADE spol. s r.o.


Skrátené výkazy SIMEA TRADE spol. s r.o.