Moja zóna
KK DENT s.r.o.
Kapušianska 2, 080 06 Ľubotice
31727557
2020524253
SK2020524253
5-9 zamestnancov
22.05.1996
Maloobch.so zdravot.pom.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,22
0,52
47 %
114 tis. €
244,9 %
2021/2020
1,23 mil. €
50,5 %
2021/2020
0,12
209,7 %
2021/2020
3,68 tis. €
617,8 %
2020/2019
N/A

Zisk KK DENT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Tržby KK DENT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €

77,69
0,53
0,07
2,32

Zisk pred zdanením KK DENT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDA KK DENT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod KK DENT s.r.o.


Štatutári KK DENT s.r.o.


Spoločníci KK DENT s.r.o.


Predmety podnikania KK DENT s.r.o.


Kataster KK DENT s.r.o.


Skrátené výkazy KK DENT s.r.o.