Moja zóna
Ščišľak, s.r.o.
Hlavná 109/102, 065 41 Ľubotín
31727565
2020526046
SK2020526046
1 zamestnanec
21.05.1996
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,03
0,12
28,1 %
-3,3 tis. €
85,8 %
2021/2020
153 tis. €
-42,3 %
2021/2020
-0,02
82,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Ščišľak, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Tržby Ščišľak, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

13,77
0,72
0,67
3,61

Zisk pred zdanením Ščišľak, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDA Ščišľak, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ščišľak, s.r.o.


Štatutári Ščišľak, s.r.o.


Spoločníci Ščišľak, s.r.o.


Predmety podnikania Ščišľak, s.r.o.


Kataster Ščišľak, s.r.o.


Skrátené výkazy Ščišľak, s.r.o.