Moja zóna
GALARMTECH s.r.o.
Pod Šiancom 4, 040 01 Košice-Sever
31727590
2020482618
SK2020482618
3-4 zamestnanci
24.05.1996
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,02
0,32
0,01
94,8 %
16,8 tis. €
19,9 %
2021/2020
141 tis. €
-33,5 %
2021/2020
0,02
18,9 %
2021/2020
71,1 tis. €
N/A

Zisk GALARMTECH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Tržby GALARMTECH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

7,95
0,05
0,07
0,08

Zisk pred zdanením GALARMTECH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

EBITDA GALARMTECH s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod GALARMTECH s.r.o.


Štatutári GALARMTECH s.r.o.


Spoločníci GALARMTECH s.r.o.


Predmety podnikania GALARMTECH s.r.o.


Kataster GALARMTECH s.r.o.


Skrátené výkazy GALARMTECH s.r.o.