Moja zóna
DREVOSPOL LIMBA, s.r.o.
Námestie nádeje 1, 040 01 Košice
31727611
Nemá
23.05.1996
30.06.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DREVOSPOL LIMBA, s.r.o.


Štatutári DREVOSPOL LIMBA, s.r.o.


Spoločníci DREVOSPOL LIMBA, s.r.o.


Predmety podnikania DREVOSPOL LIMBA, s.r.o.


Kataster DREVOSPOL LIMBA, s.r.o.