Moja zóna
B F H - spol. s r.o.
Andyho Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce
31727638
2021174705
Nemá
nezistený
15.05.1996
Maloobch.s pohon.látkami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
1
0,21
94,4 %
1,55 tis. €
25,8 tis. €
0,06
5,56 tis. €
N/A

Zisk B F H - spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Tržby B F H - spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €

n/a
0,06
0,01
4,33

Zisk pred zdanením B F H - spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDA B F H - spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod B F H - spol. s r.o.


Štatutári B F H - spol. s r.o.


Spoločníci B F H - spol. s r.o.


Predmety podnikania B F H - spol. s r.o.


Kataster B F H - spol. s r.o.


Skrátené výkazy B F H - spol. s r.o.