Moja zóna
BAUSAD, spol. s r.o.
Štefánikova 81, 085 01 Bardejov
31727671
2020510030
SK2020510030
10-19 zamestnancov
09.05.1996
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,12
0,98
49,5 %
89,9 tis. €
48 %
2021/2020
2,69 mil. €
23 %
2021/2020
0,06
8,5 %
2021/2020
18,6 tis. €
N/A

Zisk BAUSAD, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Tržby BAUSAD, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €

114,56
0,51
0,05
1,58

Zisk pred zdanením BAUSAD, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDA BAUSAD, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod BAUSAD, spol. s r.o.


Štatutári BAUSAD, spol. s r.o.


Spoločníci BAUSAD, spol. s r.o.


Predmety podnikania BAUSAD, spol. s r.o.


Kataster BAUSAD, spol. s r.o.


Skrátené výkazy BAUSAD, spol. s r.o.