Moja zóna
SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice
Bellova 3, Košice
31727719
2020486534
Nemá
nezistený
24.05.1996
Veľkoobchod s kovmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
-0,06
0
242,4 %
7,64 tis. €
896 %
2016/2015
N/A
0,08
1 132 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Tržby SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016

-20,22
-1,42
n/a
0,41

Zisk pred zdanením SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDA SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


Štatutári SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


Spoločníci SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


Predmety podnikania SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


Kataster SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice