Moja zóna
AKRIM spol. s r.o.
Dúbravská 16, 040 01 Košice
31727735
2020493915
SK2020493915
nezistený
24.05.1996
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,62
0,15
0
527,3 %
-16,7 tis. €
10,1 %
2021/2020
N/A
-0,62
-28 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AKRIM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Tržby AKRIM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

-17,23
-4,27
n/a
0,06

Zisk pred zdanením AKRIM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDA AKRIM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €

Koneční uživatelia výhod AKRIM spol. s r.o.


Štatutári AKRIM spol. s r.o.


Spoločníci AKRIM spol. s r.o.


Predmety podnikania AKRIM spol. s r.o.


Kataster AKRIM spol. s r.o.


Skrátené výkazy AKRIM spol. s r.o.