Moja zóna
PLANITARION, spol. s r.o.
SNP 44, 058 01 Poprad
31727786
2020655054
Nemá
nezistený
27.05.1996
11.10.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PLANITARION, spol. s r.o.


Štatutári PLANITARION, spol. s r.o.


Spoločníci PLANITARION, spol. s r.o.


Predmety podnikania PLANITARION, spol. s r.o.


Kataster PLANITARION, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PLANITARION, spol. s r.o.