Moja zóna
RÁDIO TAKT s.r.o.
Jaltská 2, 040 01 Košice
31727841
2020793500
Nemá
nezistený
16.05.1996
16.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RÁDIO TAKT s.r.o.


Štatutári RÁDIO TAKT s.r.o.


Spoločníci RÁDIO TAKT s.r.o.


Predmety podnikania RÁDIO TAKT s.r.o.


Kataster RÁDIO TAKT s.r.o.


Skrátené výkazy RÁDIO TAKT s.r.o.