Moja zóna
NORAHEL s.r.o. Košice
Narcisová 5, Košice
31728057
Nemá
21.05.1996
23.05.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NORAHEL s.r.o. Košice


Štatutári NORAHEL s.r.o. Košice


Spoločníci NORAHEL s.r.o. Košice


Predmety podnikania NORAHEL s.r.o. Košice


Kataster NORAHEL s.r.o. Košice