Moja zóna
PEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
29. augusta 4, 085 01 Bardejov
31728103
2020633714
Nemá
nezistený
31.05.1996
01.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Štatutári PEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Spoločníci PEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Predmety podnikania PEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Kataster PEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Skrátené výkazy PEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov