Moja zóna
UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.
Nerudova 1760/1, 093 02 Vranov nad Topľou
31728138
2020528356
Nemá
nezistený
30.05.1996
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
-0
0
377,8 %
2 €
100,2 %
2021/2020
2 €
0 %
2021/2020
0
100,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

Tržby UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

-2,41
-2,78
2 786,5
0,26

Zisk pred zdanením UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

EBITDA UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Koneční uživatelia výhod UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


Štatutári UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


Spoločníci UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


Predmety podnikania UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


Kataster UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.


Skrátené výkazy UNITRADE, Vranov nad Topľou, s.r.o.