Moja zóna
EKO ČERGOV s.r.o.
086 42 Hertník
31728243
Nemá
07.05.1996
30.09.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKO ČERGOV s.r.o.


Štatutári EKO ČERGOV s.r.o.


Spoločníci EKO ČERGOV s.r.o.


Predmety podnikania EKO ČERGOV s.r.o.


Kataster EKO ČERGOV s.r.o.