Moja zóna
Košická mliekáreň, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Lubina 1, 040 01 Košice
31728332
Nemá
nezistený
04.06.1996
08.09.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Košická mliekáreň, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Štatutári Košická mliekáreň, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločníci Košická mliekáreň, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmety podnikania Košická mliekáreň, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster Košická mliekáreň, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy Košická mliekáreň, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice