Moja zóna
V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE
Lastomírska 9, 071 01 Michalovce
31728448
2020499261
SK2020499261
2 zamestnanci
03.06.1996
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,13
-16,9
0,29
99,2 %
-4,39 tis. €
-40,5 %
2021/2020
207 tis. €
13,8 %
2021/2020
-0,13
-33,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €

0,04
0,01
0,11
1,02

Zisk pred zdanením V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


Štatutári V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


Spoločníci V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


Predmety podnikania V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


Kataster V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE


Skrátené výkazy V. HOVANEC, s.r.o., INTERNATIONALE TRANSPORTE