Moja zóna
"FIN MARKWITA, s.r.o. Košice"
Hutnícka 1, 040 01 Košice
31728511
2020771225
Nemá
nezistený
05.06.1996
27.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "FIN MARKWITA, s.r.o. Košice"


Štatutári "FIN MARKWITA, s.r.o. Košice"


Spoločníci "FIN MARKWITA, s.r.o. Košice"


Predmety podnikania "FIN MARKWITA, s.r.o. Košice"


Kataster "FIN MARKWITA, s.r.o. Košice"


Skrátené výkazy "FIN MARKWITA, s.r.o. Košice"