Moja zóna
I.B.C. SLOVAKIA, spol. s r.o.
Podjavorinskej 3387/12, 058 01 Poprad
31728537
2020655076
Nemá
nezistený
04.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod I.B.C. SLOVAKIA, spol. s r.o.


Štatutári I.B.C. SLOVAKIA, spol. s r.o.


Spoločníci I.B.C. SLOVAKIA, spol. s r.o.


Predmety podnikania I.B.C. SLOVAKIA, spol. s r.o.


Kataster I.B.C. SLOVAKIA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy I.B.C. SLOVAKIA, spol. s r.o.