Moja zóna
PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.
Rubínová 2, 040 11 Košice
31728570
2020488965
Nemá
nezistený
07.06.1996
02.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,59
3,94
0,71
140,4 %
-544 €
99,3 %
2016/2015
N/A
-1,59
97,1 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


2014
2015
2016
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


2014
2015
2016
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

n/a
-0,4
n/a
0,71

Zisk pred zdanením PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


2014
2015
2016
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


2014
2015
2016
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


Štatutári PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


Spoločníci PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


Predmety podnikania PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


Kataster PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PROFESSIONAL ŠPORT, spol. s r.o.