Moja zóna
Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o. v konkurze
Hámornícka 6, 044 25 Medzev
31728693
2020482684
Nemá
nezistený
06.06.1996
07.08.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o. v konkurze


Štatutári Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o. v konkurze


Spoločníci Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o. v konkurze


Predmety podnikania Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o. v konkurze


Kataster Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o. v konkurze


Skrátené výkazy Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o. v konkurze