Moja zóna
OP. GROUP, s.r.o.
Textilná 1, 040 12 Košice
31728740
Nemá
10.06.1996
01.01.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod OP. GROUP, s.r.o.


Štatutári OP. GROUP, s.r.o.


Spoločníci OP. GROUP, s.r.o.


Predmety podnikania OP. GROUP, s.r.o.


Kataster OP. GROUP, s.r.o.