Moja zóna
HYLEX, spol. s r.o.
Bukovecká 7, 040 01 Košice
31729061
2020495972
Nemá
nezistený
11.06.1996
11.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk HYLEX, spol. s r.o.


2014
transparex.sk

Tržby HYLEX, spol. s r.o.


2014
transparex.sk

Zisk pred zdanením HYLEX, spol. s r.o.


2014
transparex.sk

EBITDA HYLEX, spol. s r.o.


2014
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HYLEX, spol. s r.o.


Štatutári HYLEX, spol. s r.o.


Spoločníci HYLEX, spol. s r.o.


Predmety podnikania HYLEX, spol. s r.o.


Kataster HYLEX, spol. s r.o.


Skrátené výkazy HYLEX, spol. s r.o.