Moja zóna
FINCHEM, a.s.
Štúrova 101, 059 21 Svit
31729118
2020517466
SK2020517466
3-4 zamestnanci
11.06.1996
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,06
0,48
0,5 %
2,39 mil. €
99,9 %
2021/2020
338 tis. €
-44 %
2021/2020
0,06
103,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk FINCHEM, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €

Tržby FINCHEM, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

26,81
0,99
0,09
9,93

Zisk pred zdanením FINCHEM, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €

EBITDA FINCHEM, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €

Koneční uživatelia výhod FINCHEM, a.s.


Štatutári FINCHEM, a.s.


Spoločníci FINCHEM, a.s.


Predmety podnikania FINCHEM, a.s.


Kataster FINCHEM, a.s.


Skrátené výkazy FINCHEM, a.s.