Moja zóna
KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice
Pražská 2, 040 01 Košice
31729151
2020929097
Nemá
nezistený
18.06.1996
Geodetické činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


2017
2018
2019
2020
2021

Tržby KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


2017
2018
2019
2020
2021

Zisk pred zdanením KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


2017
2018
2019
2020
2021

EBITDA KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


2017
2018
2019
2020
2021

Koneční uživatelia výhod KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


Štatutári KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


Spoločníci KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


Predmety podnikania KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


Kataster KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice


Skrátené výkazy KATAS, verejná obchodná spoločnosť Košice