Moja zóna
MN- Building, a.s. v likvidácii
Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
31729321
2020512604
Nemá
nezistený
20.06.1996
Veľkoobchod s ost.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
0,25
0
128,9 %
-136 tis. €
-4,8 %
2019/2018
N/A
-0,07
-4,8 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk MN- Building, a.s. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

Tržby MN- Building, a.s. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

-3,7
-0,29
n/a
0,78

Zisk pred zdanením MN- Building, a.s. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

EBITDA MN- Building, a.s. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod MN- Building, a.s. v likvidácii


Štatutári MN- Building, a.s. v likvidácii


Spoločníci MN- Building, a.s. v likvidácii


Predmety podnikania MN- Building, a.s. v likvidácii


Kataster MN- Building, a.s. v likvidácii


Skrátené výkazy MN- Building, a.s. v likvidácii