Moja zóna
Z, s.r.o.
Vojňany 32, 059 02 Slovenská Ves
31729428
2020695842
Nemá
nezistený
20.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Z, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
transparex.sk

Tržby Z, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
transparex.sk

Zisk pred zdanením Z, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
transparex.sk

EBITDA Z, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Z, s.r.o.


Štatutári Z, s.r.o.


Spoločníci Z, s.r.o.


Predmety podnikania Z, s.r.o.


Kataster Z, s.r.o.


Skrátené výkazy Z, s.r.o.