Moja zóna
RIMI Košice, s.r.o.
Idanská 23, 040 01 Košice
31729444
2020489031
Nemá
nezistený
21.06.1996
19.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RIMI Košice, s.r.o.


Štatutári RIMI Košice, s.r.o.


Spoločníci RIMI Košice, s.r.o.


Predmety podnikania RIMI Košice, s.r.o.


Kataster RIMI Košice, s.r.o.


Skrátené výkazy RIMI Košice, s.r.o.