Moja zóna
STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
31729550
2020526068
Nemá
nezistený
24.06.1996
19.05.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


2020

Tržby STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


2020

Zisk pred zdanením STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


2020

EBITDA STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


2020
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €

Koneční uživatelia výhod STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


Štatutári STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


Spoločníci STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


Predmety podnikania STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


Kataster STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy STAVOS - AST, s.r.o. v konkurze