Prehľad o organizácii
L.P.J.F. Žrebčinec, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
082 21 Veľký Šariš
31729606
Nemá
24.06.1996
27.02.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod L.P.J.F. Žrebčinec, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie L.P.J.F. Žrebčinec, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii


Konateľ L.P.J.F. Žrebčinec, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii


Likvidátor L.P.J.F. Žrebčinec, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. L.P.J.F. Žrebčinec, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii


Predmet činnosti L.P.J.F. Žrebčinec, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii


Kataster L.P.J.F. Žrebčinec, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii