Moja zóna
BF DESIGN, s.r.o. v konkurze
Matice slovenskej 7, 080 01 Prešov
31729631
2020521228
Nemá
nezistený
25.06.1996
29.03.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BF DESIGN, s.r.o. v konkurze


Štatutári BF DESIGN, s.r.o. v konkurze


Spoločníci BF DESIGN, s.r.o. v konkurze


Predmety podnikania BF DESIGN, s.r.o. v konkurze


Kataster BF DESIGN, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy BF DESIGN, s.r.o. v konkurze